THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.10.17 TB thay đổi người có lien quan NNB MTG