THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ MT GAS

Công ty Cổ phần MTGas (MTG) trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ – Ông Trương Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chi tiết vui lòng xem tại:

DOC111023-Thong bao dang ky mua cp MTG