Thông Báo Giá Gas Tháng 06/2019

Giá bán lẻ tối đa LPG chai đến người tiêu dùng:
Chai LPG Xám 12kg                                     : 325.000 đồng/chai
Chai LPG Xanh φ20 12kg                             : 370.000 đồng/chai
Chai LPG Đỏ, Xanh φ16, Xanh φ21 12kg       : 335.000 đồng/chai
Chai LPG Xám 45kg                                     : 1.220.000 đồng/chai
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT.