Thông Báo Giá Gas Tháng 05/2019

Giá bán lẻ tối đa LPG chai đến người tiêu dùng:
Chai LPG Xám 12kg                                     : 355.000 đồng/chai
Chai LPG Xanh φ20 12kg                             : 400.000 đồng/chai
Chai LPG Đỏ, Xanh φ16, Xanh φ21 12kg       : 365.000 đồng/chai
Chai LPG Xám 45kg                                     : 1.331.235 đồng/chai
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT.