Thông báo giá bán LPG tháng 07/2019

Giá bán lẻ tối đa LPG chai đến người tiêu dùng:
Chai LPG Xám 12kg : 310.000 đồng/chai
Chai LPG Xanh φ20 12kg : 315.000 đồng/chai
Chai LPG Đỏ, Xanh φ16, Xanh φ21 12kg : 320.000 đồng/chai
Chai LPG Xám 45kg : 1.165.000 đồng/chai
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT.