Quyết định của HĐQT v/v thay đổi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MT Gas

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị v/v thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết xem tại: 20221108 QĐ 05A – QĐ Thay đổi TGĐ MTgas