CÔNG BỐ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ & PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Nghị quyết HDDQT v/v:
– Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, triển khai thực hiện phương án chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài.
– Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.08.30 CBTT NQ HĐQT kế hoạch sử dụng vốn phát hành CP MTG-ky so