Thư mời tham dự và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP MTGas trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự  buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: tại đây