Thông báo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn nhất & nắm giữ trên 5% cổ phần tại MT Gas

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông tình hình nắm giữ cổ phần của ông Trương Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.11.17 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn MTG- Mr Phước