THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi người có liên quan đối với ông Ngô Mạnh Hùng – Người Quản trị kiêm Thư ký Công ty. Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.10.24 Thông báo thay đổi người có liên quan MTG-ks