THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGÀY 28.02.2024

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý Cổ đông giao dịch cổ phiếu của ông Trần Duy Luân – Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết vui lòng xem tại:

0612 2024.02.28 Thông báo Bán CP – Mr Luan – PTGĐ MTG