THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 10.01.2024

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý cổ đông giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết vui lòng xem tại:

PHANTHIKIMNGAN