THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 04.01.2024

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý cổ đông giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của ông Nguyễn Anh Tú – Tổng Giám đốc MT Gas.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2024.01.04 Thông báo giao dịch CP MTG của Ông Nguyễn Anh Tú