TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 – CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bốTài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại: Tài liệu – ĐHĐCĐ BT MTgas 30.11.2022-KS