Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Tại đây