Quyết định của HĐQT v/v thay đổi Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần MT Gas

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị v/v thay đổi Kế Toán Trưởng Công ty.

Chi tiết xem tại: 20221108 QĐ 05B – QĐ Thay đổi Kế toán trưởng MTgas