Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Công ty CP MT GAS xin công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây