CÔNG BỐ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý cổ đông v/v thay đổi văn phòng đại diện công ty, cùng việc thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.12.05 CBTT thay đổi người đứng đầu-thay đổi địa chỉ VPĐD MTGas-FN

123 Comments

Comments are closed.