CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HĐQT V/V KÝ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CẢNG VỚI CTCP DẦU KHÍ ANPHA

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v ký hợp đồng với CTCP Dầu khí Anpha.

Chi tiết vui lòng xem tại: 20230202 Quyêt định HDQT – cho thue cảng MTG-ASP