CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2023, DỰ KIẾN QUÝ IV/2023 & CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần MT Gas xin trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 3 Quý đầu năm 2023, dự kiến Quý IV/2023 & chỉ tiêu định hướng năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.10.24 CBTT – Nghị quyết HDQT vv báo cáo KQ 3 Quý 2023-KS