CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố đến quý Cổ đông giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

Chi tiết vui lòng xem tại:

Giấy chứng nhận ĐK VPĐD MT Gas-lan thứ 1-ngày 15.12.2023