Cập nhật Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 16

Công ty CP MT GAS xin trân trọng công bố thông tin cập nhật Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 16, ngày 14/12/2021.
Chi tiết đính kèm tại đây.