Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Công ty CP MTgas xin công bốBáo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây