Bình gas xám 12kgMã số : MTGas 02
Giá : $16.80
Trọng lượng tịnh : 12 kg ± 50 gram
Trọng lượng bao bì : in trên vỏ bình
Thành phần cấu tạo : - Propane : 50% ± 10% - Butane : 50% ± 10%
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu : - Nhiệt lượng : 50.000 kj/kg - Nhiệt độ cháy : 1890 – 1935C - Tỷ trọng tại 15C : (0.54000 ±0.01) kg/l

Đã bao gồm VAT

Sản phẩm cùng loại