Tin tức MTGAS

Giá Gas tháng 4/2018 - MT Gas

Thứ hai, 02/04/2018, 06:42 GMT+7


 Giá bán lẻ tối đa LPG chai đến người tiêu dùng: 

Chai LPG Xám 12kg                                           :      325.000 đồng/chai
Chai LPG Xanh φ20 12kg                                  :     330.000 đồng/chai 
Chai LPG Đỏ, Xanh φ16, Xanh φ21 12kg       :     335.000 đồng/chai
Chai LPG Xám 45kg                                           :  1.218.750 đồng/chai
 
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT.

Người viết : admin