Cổ đông

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh (03/01/2014)

Công ty CỔ Phần MTGAS thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( thay đổi lần 10 ngày 26.12.2.13) do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Long An cấp.
Nội dung : Thay đổi người đại diện theo pháp luật Bà Nguyễn Thị Lan Phương giữ Chức Danh Tổng Giám Đốc